Tumblelog by Soup.io
 • decorum
 • P3ter86
 • vagrant3
 • iamcapybara
 • doktoragon
 • over-the-top
 • qbshtall
 • marionette
 • kaerion
 • zjadlabymcie
 • mamciezjemcie
 • hasandra
 • coquette
 • retaliate
 • mayrose
 • shake
 • ugh
 • asdfdgthh
 • radmor69
 • ovvlsome
 • mdd
 • meeds
 • mientkihuj
 • bethbathory
 • s0ulbitch
 • shakeme
 • revue
 • charlie69
 • idengager
 • doodles
 • redmaster
 • ssmo
 • Beatrix
 • missyseepy
 • misiuniia
 • nightterror
 • TheNakedAndFamous
 • guyver
 • zzakrat
 • violethill
 • perversekinkysluts
 • stockholmsyndrome
 • Iwwero
 • pure-mature
 • fapulousholes
 • badpotato
 • audiophille
 • swmmp
 • unvrknow20
 • nesahot
 • art-of-porn
 • pjsx
 • SitOnMyFace
 • MrArtdiablo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

Fire in the Sky

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadobby dobby

Chcę wiedzieć przed kim uciekasz 
Przede mną czy przed sobą ... 
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viadobby dobby
4586 e7f1
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadobby dobby
2782 7cde 500
Reposted frombrumous brumous viadobby dobby
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viadobby dobby
Reposted fromshakeme shakeme viadobby dobby
Ostatnio jedyne na czym mi zależy to położyć się do łóżka, zakopać się w kołdrę i zapomnieć ile razy byłem błędem.
— (via jestem-nikim)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby
1019 c3d8
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viadobby dobby
Z czasem uświadamiamy sobie, że czegoś nam brakuje, zwykłej rozmowy, kłótni… Zwykłego człowieka, który był dla nas codziennością.
— Piotr Tokarz
(via a-missnothing)
1853 a3bc
.
Reposted fromcollageanka collageanka viadobby dobby
6636 5ceb 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viadobby dobby
3920 43df
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby
6535 8463 500
Reposted fromvanille vanille viadobby dobby
1096 5ff0 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadobby dobby
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadobby dobby
Reposted fromlugola lugola viabeattman beattman
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadobby dobby
9002 ff93 500
Reposted fromolalaa olalaa viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl